Priprava na posvojitev

Program priprave na posvojitev nudi parom skupinsko pripravo na posvojiteljsko ali rejniško starševstvo in temelji na izkustvenem učenju, kar pomeni, da pari pridobijo neposredno avtentično izkušnjo s strani oseb, ki so to pot že prehodili. Osnovni cilj programa je opremiti starše za razumevanje in upoštevanje posebnosti, ki jih prinašata posvojitev ali rejništvo otroka. Delo poteka v skupini, v katero je vključitev prostovoljna. Program ponuja možnost osebnega zorenja kot posameznika, partnerja ali bodočega starša. Srečanja skupine so strokovno vodena s strani vodje programa, ki ima ustrezno izobrazbo in dolgoletne izkušnje s področja posvojitve in rejništva.

Program priprave na posvojitev poteka v kontekstu odprte posvojitve. To pomeni, da smo odprti za stvarnost, ki jo je pred posvojitvijo živel par, kot tudi za stvarnost, ki jo je v družino prinesel otrok. Za kakovostno starševstvo posvojenemu otroku ali otroku v rejništvu se moramo namreč učiti in osebnostno rasti, saj se kot dobri starši ne rodimo, ampak se naredimo.