Način dela

Program priprave na nadomestno starševstvo ali včasih poimenovan tudi program preventivne pomoči otrokom (PPPO) nudi kvalitetno pripravo na sprejem tujega otroka z namenom posvojitve ali rejništva. V okviru programa delujeta dve skupini:

  • Osnovni program in
  • Veterani.

V program se praviloma vključujejo pari. Vključitev v program je prostovoljna, ko pa se se par enkrat odloči in vključi, mora spoštovati dogovorjena pravila. Vključitev v oba programa je praviloma enkrat letno na začetku septembra. Osnovni program traja tri leta, nekateri pari pa se odločijo in ostanejo v skupini tudi dlje. V Veteranski skupini so člani, ki so zaključili osnovni program oziroma imajo dolgoletne izkušnje s posvojitvijo ali rejništvom. V skupino Veterani se ne vključijo vsi, ki so zaključili osnovni program.

Člani skupine Osnovni program se dobivajo na sestankih dvakrat mesečno (razen julija in avgusta) in enkrat mesečno na pohodu.
Pohodi veteranske skupine so po težavnosti prilagojeni družinam z otroci.
Člani obeh skupin se udeležujejo tudi skupnih izobraževalnih srečanj, ki so praviloma vsak drugi mesec, prednovoletnega srečanja, tridnevnega planinskega tabora v začetku avgusta in tradicionalnega srečanja posvojiteljskih družin v Preddvoru.

Program vodita voditeljici z večletnimi izkušnjami na področju posvojitev in družinskega svetovanja. Člani programa veliko berejo, utrinjajo, pišejo in se pogovarjajo. Srečujejo se s posvojitelji, rejniki, posvojenci, rejenci in strokovnjaki iz različnih področij. Področja dela so zelo raznolika: srečevanje in premagovanje težav z neplodnostjo, zakonske osnove za posvojitev in rejništvo, osebnostna rast, odnosi med partnerjema, priprava na sprejem tujega otroka, vzgoja otrok, odnosi v družini, posledice zlorabljanja, trpinčenja in zanemarjanja pri otrocih ter druga.
Intenzivnost in področje dela se prilagajajo trenutnim razmeram in potrebam skupine. Intenzivnejše delo je v Osnovnem programu, nekoliko manj pri Veteranih.

Stroški izvedbe programa se krijejo iz članarine oziroma prispevkov udeležencev programa.

Društvo deteljica ne daje otrok v posvojitev ali rejništvo, to je v pristojnosti Centrov za socialno delo. PPPO nudi le najboljšo možno pripravo na sprejem otroka in njegovo vključitev v družino, kar so spoznali že mnogi pari vključeni v program in tudi centri za socialno delo.

Ta vnos je bil objavljen v Program priprave na nadomestno starševstvo z značkami . Zaznamek za trajno povezavo.