Način izvedbe

Delo poteka v skupini, in sicer dvakrat na mesec, praviloma prvi in tretji ponedeljek v mesecu (razen julija in avgusta). Srečanja skupine trajajo 3 ure in so strokovno vodena s strani vodje z večletnimi izkušnjami na področju posvojitev in družinskega svetovanja. Člani programa veliko berejo, utrinjajo, pišejo in se pogovarjajo. Srečujejo se s posvojitelji, rejniki, posvojenci, rejenci in strokovnjaki z različnih področij. Ob izmenjavi mnenj in delitvi osebnih izkušenj pride v skupini, ki jo družijo podobni interesi in kjer člani lahko aktivno sodelujejo do velikega napredka in rasti celotne skupine, kot tudi vsakega posameznika v njej.

Vključitev v skupino je prostovoljna, ko pa se osebe vključijo in sprejmejo pravila, so srečanja obvezna.

Člani osnovne skupine se poleg sestankov enkrat na mesec srečajo tudi na pohodu, kjer se jim običajno pridružijo druge posvojiteljske in rejniške družine. Člani društva se udeležujejo tudi skupnih izobraževalnih srečanj, ki so praviloma vsak drugi mesec in prednovoletnega srečanja.

V mesecu avgustu poteka tri-dnevni tabor posvojiteljskih in rejniških družin.

Stroški izvedbe programa se krijejo iz članarine oziroma mesečnih prispevkov udeležencev programa, ki za posameznika znašajo 40 €.