Organi društva

Izvršni odbor:
Predsednik društva: Kaja Jereb
Podpredsednik društva: Erna Flogie Dolinar
Tajnik: Ana Stritar
Blagajnik: Eva Porenta
Član: Maja Justin
Član: Marija Podbevšek Kališnik
Član: Gregor Vidmar
Član: Tomaž Grilj
 
Nadzorni odbor:
Član: Gordan Sladič
Član: Borut Novšak
Član: Marjeta Rudolf
 
Častno razsodišče:
Član: Borut Bevc
Član: Matjaž Porenta
Član: Mira Lampe