Izobraževanja za strokovne delavce

Društvo Deteljica organizira izobraževanja in sodeluje pri izobraževanjih, ki potekajo pod okriljem drugih institucij, kot so Skupnost centrov za socialno delo, Socialna zbornica, Fakulteta za socialno delo, z namenom strokovnega usposabljanja kadra, ki deluje na področju posvojitev in rejništva. Strokovni delavci se lahko na društvo obračajo tudi pri strokovnih dilemah, s katerimi se pri delu srečujejo.

Tudi na področju posvojitev in rejništva je nujno slediti stroki in novim znanjem. Razmere v družbi, pravila in zakonodaja se spreminjajo, zato morajo strokovni delavci na področju posvojitev in rejništva prilagajati in dopolnjevati svoje znanje in veščine, da lahko učinkoviteje sledijo cilju ukrepa posvojitve in rejništva – to je optimalne koristi otroka. Le nenehno in permanentno izobraževanje namreč omogoča uspešnost pri delu.

V društvu se zavedamo, da mora biti nudenje strokovne podpore zainteresiranim socialnim delavcem stalna dejavnost, saj pozitivno vpliva na strokovno kvaliteto in kakovost socialnega dela z vsemi deležniki. Osebna rast, možnost učenja in sposobnost spopadanja z novimi izzivi so nedvomno pomembni motivacijski dejavniki pri opravljanju strokovnega dela. Tako lahko strokovni delavci bolj kompetentno in bolj suvereno zastopajo vse udeležene v posvojitvi in rejništvu.