Komu je program namenjen?

    Parom, ki so še v postopku zdravljenja neplodnosti, a se že spogledujejo z možnostjo, da v partnerski skupnosti ne bo rodnih otrok, pa morda še ne razmišljajo o posvojitvi;
·         Parom, ki želijo posvojiti otroka ali ga sprejeti v rejništvo;
·         Posvojiteljem in rejnikom.

Posredno in neposredno pa tudi:

·         Otrokom vseh starosti, pri katerih so izpolnjeni pogoji za posvojitev ali rejništvo kot kratkoročno ali izjemoma tudi trajnejšo obliko pomoči, kjer pravno formalno še niso izpolnjeni pogoji za posvojitev;
·         Posvojencem in rejencem;
in
·         Strokovnim delavkam in delavcem na centrih za socialno delo in drugih institucijah po Sloveniji, ki delujejo na področjih pomoči otrokom in družini.