Izhodišča za delo v programu

Posvojitev in rejništvo sta namenjena predvsem otrokom, ki so bili v svoji preteklosti že prikrajšani in imajo za seboj pogosto že travmatične izkušnje. Potrebujejo družine, ki so jim naklonjene in skrbne in jim lahko nudijo stalnost, varnost in razumevanje.

Osnovni cilj posvojitve je otroku, za katerega njegovi biološki starši ne morejo skrbeti, zagotoviti družino. Otrokova korist, sledenje njegovim potrebam in potencialom so torej temeljni dejavniki dobre prakse na področju posvojitev. Izbiramo novi dom za otroka in ne otroke za izbrane socialne družine.