Skupna mesečna srečanja in pohodi

Posvojiteljske in rejniške družine imajo preko skupnih mesečnih srečanj in pohodov, ki so organizirani pod okriljem društvenih dejavnosti možnost srečevanja z drugimi socialnimi družinami in priložnost druženja posvojenih otrok in otrok v rejništvu med seboj. Posvojiteljske družine zanimajo izkušnje drugih družin, zato so jim omogočena tudi kontinuirana skupinska srečanja po posvojitvi.

Na skupinskih srečanjih, izletih in pohodih se družine med seboj povezujejo in sklepajo nova prijateljstva ter na ta način oblikujejo dragocen neformalni vir pomoči. Dejavnosti v prostem času pa zanesljivo vplivajo na dvig kvalitete celostnega življenja in pomagajo človeku pri lažjem reševanju težav na ostalih področjih.