Aktivnosti društva

Dejavnosti društva Deteljica

  • Izvaja Program priprave na posvojitev;
  • Izvaja skupna izobraževalna srečanja za člane društva in druge zainteresirane;
  • Izvaja skupna mesečna srečanja in pohode s člani društva;
  • Izvaja prednovoletno srečanje posvojiteljskih in rejniških družin;
  • Izvaja srečanje posvojencev;
  • Izvaja poletni tabor posvojiteljskih in rejniških družin;
  • Izvaja izobraževanja za strokovne delavce, ki delujejo na področju rejništva in posvojitev,
  • Izvaja raziskave na področju rejništva in posvojitve v Sloveniji in svetu.