Predstavitev

Društvo Deteljica je prostovoljno društvo posvojiteljev, posvojencev, rejnikov, rejencev ter ostalih oseb, ki za delo v društvu izkažejo interes. Je nevladna in neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena na pobudo parov, ki so želeli sprejeti otroka v posvojitev in so se na ta dogodek želeli čim bolj pripraviti. Ustanovitev društva leta 1994 je bil tako odgovor na potrebe posvojiteljev in parov, ki so razmišljali o posvojitvi otroka, pa njihove potrebe niso bile pokrite s programi državnih svetovalnih služb.

Društvo osebam, ki razmišljajo o posvojitvi ali rejništvu in tistim, ki so otroka že posvojili ali sprejeli v rejništvo ponuja širok spekter storitev povezanih s pripravo na socialno starševstvo in podporo po njej. Program priprave na socialno starševstvo, ki poteka pod okriljem društva, je usmerjen v temeljito pripravo bodočih posvojiteljev in rejnikov na starševstvo.

Društvo nudi svetovanje in podporo tudi odraslim posvojenim osebam in osebam, ki so bile v rejništvu pri sprejemanju in razumevanju sebe in svoje zgodbe, pri iskanju in oblikovanju lastne identitete in pri raziskovanju bioloških korenin.

Postopek posvojitve otroka je po javnih pooblastilih naložen državnim socialnim službam, centrom za socialno delo in sodiščem, Društvo Deteljica pa vodi pripravo parov na posvojitev ali rejništvo otroka, izvaja izobraževalna srečanja za družine, z organiziranjem srečanj, pohodov in tabora deluje preventivno in podporno tako za otroke, kot tudi za družine.

Sodelovanje s strokovnimi službami centrov za socialno delo in drugimi institucijami poteka kontinuirano. S svojo zagovorniško vlogo društvo opozarja tudi na potrebe razvoja socialne politike in potrebe po reorganizaciji nekaterih postopkov.

Prelistajte našo spletno stran. Morda vam lahko kako pomagamo.

Če vas zanima kaj več, pa napišite sporočilo na naš naslov. Z veseljem vam bomo odgovorili.