Program priprave na posvojitev

Socialni starši so starši, ki opravljajo vsakodnevne starševske naloge, otroka vzgajajo, varujejo in zanj skrbijo in so z njim povezani čustveno, ne pa tudi biološko. Socialno starševstvo je odgovorna naloga odraslih posameznikov, katerim je zaupan otrok, ki je že imel izkušnjo zapuščenosti, zato ta naloga ne bi smela ostati prepuščena naključju in možnosti, da bi jo starši opravljali brez predhodne priprave.

Program priprave na posvojitev nudi parom skupinsko pripravo na sprejem otroka v družino. V programu lahko vključene osebe dobijo izčrpne informacije o samem postopku posvojitve, o pravno-formalnem vidiku posvojitve, informacije o specifikah posvojitve in potrebah posvojenih otrok, kar pa je še pomembneje, so v programu sodelujoči deležni tudi izmenjave izkušenj z drugimi bodočimi posvojitelji, posvojiteljskimi družinami in posvojenci, na podlagi katerih se lahko svobodno in zrelo odločijo za posvojitev ali rejništvo in hkrati lahko oblikujejo realna pričakovanja glede otroka.

V programu priprave na posvojitev se poglobimo v teme, kot so vpliv neplodnosti na odnose znotraj družine, socialno starševstvo, varna navezanost otroka, komunikacija in dinamika znotraj družine, pomen biološkega izvora in korenin za otroka in morebitni stiki z biološkimi sorodniki in drugimi pomembnimi ljudmi v otrokovem življenju, možne travmatične situacije in ravnanja v takih primerih, pa tudi o  mednarodni, medrasni, medkulturni posvojitvi ali rejništvu, itn.

Program je posredno namenjen tudi otrokom, saj se osebe, ki nameravajo posvojiti, naučijo ravnanj in komunikacije z otroci, ki v posvojitev ali rejništvo stopajo iz raznih travmatičnih situacij. Tako deluje v korist posvojenega otroka, saj opremi starše za razumevanje in upoštevanje posebnosti, ki jih prinaša posvojitev.