Poslanstvo

Poslanstvo društva je povezovanje znanja in moči za čim boljšo in čim ustreznejšo pomoč tako otroku kot njegovim socialnim staršem. Gre za sodelovanje številnih udeležencev, ki jim je skupno delovanje v korist otrok. Poslanstvo društva je tudi ohranjanje vrednot partnerstva, starševstva, otroka in družine ter zagotovitev otrokom brez rodnih staršev čim bolj srečno otroštvo in zdrav osebnostni razvoj na način, da zainteresirane zakonske pare izobražuje, izkustveno uči in usposablja za sprejem otroka v posvojitev ali rejništvo.

Preventivna pomoč otroku

Otroci, ki gredo v posvojitev ali rejništvo, so praviloma pretrpeli že veliko hudega. Mnogi med njimi so bili zlorabljeni, trpinčeni in zanemarjeni. Dobra priprava nadomestnih staršev, posvojiteljev ter rejnikov in podpora pri vzpostavitvi zdravih medsebojnih odnosov z otrokom ter pomoč pri vzgoji in vživljanju v novo okolje je največ, kar lahko storimo za take otroke. Lahko pa tudi rečemo, da najmanj, kar smo dolžni storiti zanje.

Pomoč partnerjem

Osebe, ki ne morejo imeti lastnih otrok so zaradi tega pogosto v krizi “neplodnosti”, ujeti v začaran krog obupa in upanja na zanositev, ki obvladuje njihovo življenje in odnose. Pomoč tem osebam privede do sprejemanja neplodnosti in posledično do sprostitve in umiritve njihovih odnosov. Na Deteljici imamo s tem dobre izkušnje, saj pri mnogih parih po vključitvi pride tudi do zanositve.

Partnerji, ki se vključijo v Program priprave na socialno starševstvo otroku dobijo mnoge informacije o možnostih posvojitev in rejništva, ter se intenzivno pripravljajo na starševstvo. Ravno tako pomembna pa je tudi priprava na možno življenje brez otroka.

Podpora strokovnim službam

Strokovnim delavkam in delavcem centrov za socialno delo po Sloveniji nudimo sodelovanje pri izboru in iskanju čimbolj ustreznih socialnih staršev ali družin v primerih posvojitve in rejništva otrok vseh starosti in z različnimi motnjami v razvoju.