Skupna izobraževalna srečanja

Skupna izobraževalna srečanja so namenjena vsem članom društva, ki želijo nadgraditi in širiti svoja znanja in osebno rast in so dopolnilna dejavnost društva za načrtno razvijanje sposobnosti socialnih staršev. Skupna izobraževalna srečanja potekajo vsak drugi mesec in trajajo tri ure.

Skupna izobraževalna srečanja vsebujejo predavanja in delavnice zunanjih strokovnjakov in gostov, ki članom posredujejo pomembne vsebine s področja vzgoje, razvojne psihologije, posebnosti s področja posvojitev in rejništva in specifičnih potreb posvojenih otrok in otrok v rejništvu.

Namen izobraževalnih srečanj, usposabljanj in delavnic je dvig kompetenc posameznikov za lastno življenje, za življenje v partnerstvu in v socialni družini.

Nedvomno družina z izkušnjo posvojitev ali rejništva potrebuje pomoč na več ravneh, da je njeno življenje kakovostno in da njenim članom predstavlja vir moči za življenje. Starševstvo je namreč tudi odnos, ki se nenehno spreminja ter raste in zori skupaj z otrokovim razvojem. Z nenehnim usposabljanjem socialnih staršev, kasneje pa tudi odraslih posvojenih oseb in oseb, ki so bile v rejništvu družinam nudimo trdno obliko podpore družini po posvojitvi ali rejništvu, hkrati pa omogočamo, da preko skupnih izobraževalnih srečanj družine ostanejo tudi v medsebojnem stiku, in si medsebojno nudijo neformalni vir pomoči.