Kako se vključiti v program?

Pošljita vlogo v kateri predstavita vajino željo po vključitvi in priložita svoja življenjepisa. Po prejemu vloge bosta z naše strani povabljena na razgovor v katerem vama bomo predstavili način našega dela. Po razgovoru pa bosta povabljena na prvo srečanje skupine, ki deluje v okviru Programa priprave na posvojitev. V kolikor bosta postala člana programa – to je vajina prostovoljna odločitev – potem bosta postala tudi člana društva Deteljice. Lahko pa se včlanita v društvo tudi brez vključitve v Program priprave na posvojitev z izjavo, da želita postati člana društva.
 
Srečanja skupine potekajo praviloma 1. in 3. ponedeljek v mesecu (program za tekoče leto) in trajajo tri ure od 18. do 21. ure na Grablovičevi ulici 28, v Ljubljani.
 
Mesečna participacija na osebo je 40 EUR.
 
Vlogo z življenjepisoma pošljite na e-mail: drustvo.deteljica@gmail.com, če pa potrebujete še kakšno informacijo, pa lahko pokličete na telefon 041/623-834 (Marija Podbevšek Kališnik).