Cilji društva

Društvo Deteljica izvaja Program priprave na socialno starševstvo z namenom, da pripravi pare na socialno starševstvo in prihod otroka v njihovo družino, povezuje posvojiteljske in rejniške družine, sodeluje s centri za socialno delo, sodeluje z vsemi vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s pomočjo družini in otrokom, sodeluje s podobnimi tujimi združenji, daje predloge in spodbude za reševanje problemov, s katerimi se člani srečujejo, si prizadeva za izboljšanje družinskega življenja, organizira srečanja in skupinske izlete, pohode, organizira izobraževanje članov in strokovnih delavcev, obvešča javnost o vlogi, pomenu in posebnostih posvojiteljske in rejniške družine, izdaja publikacije s področja svojega dela v skladu z veljavnimi predpisi.