Podpora družini po posvojitvi

Posvojitev in rejništvo pomembno vplivata tudi na posvojenega otroka in na otroka v rejništvu. Ali se bo otrok počutil varnega, sprejetega in ljubljenega, pa je v veliki meri odvisno od priprave staršev na njihovo vlogo. Povsem normalno je, da se bodo posvojenci v iskanju in oblikovanju lastne identitete zanimali za svoj biološki izvor in ga morda tudi iskali. Pomembno je zavedanje, da slednje ne pomeni, da staršev nimaš rad.