Nagovor Alojzija Pavliniča – predsednika društva

NAGOVOR OB 25-LETNICI PROGRAMA

Leta kar tečejo in ni še dolgo, kar smo slovesno, s koncertom, praznovali 20-letnico programa. Zdaj pa je tu že 25. obletnica in v društvu Deteljica smo zelo ponosni na prehojeno pot in na vse, kar je program v preteklih 25-ih letih zasejal na področju pomoči parom, ki se srečujejo z neplodnostjo in željo po posvojitvi otrok, ter pomoči otrokom, ki zaradi najrazličnejših vzrokov ne morejo živeti pri svojih rodnih starših.

Še posebej smo ponosni, da program deluje neprekinjeno brez rednega financiranja države in verjetno ga ni programa pri nas, ki bi na socialnem področju deloval tako dolgo in bi bil tako učinkovit in odmeven tako v laični kot strokovni javnosti.

V programu je v teh letih dobilo ustrezno strokovno pomoč preko 150 parov, ki jih je zaznamovala neplodnost, in le nekaj manj otrok, ki so potrebovali posvojiteljske ali rejniške starše. Prav zaradi te možnosti, ki nam je bila dana, da smo skupaj soustvarjali posebno poslanstvo na tem, za marsikoga občutljivem in življenjsko usodnem področju, je prav, da slovesno obeležimo naše delo in se tako zahvalimo tudi drug drugemu za prispevek v tem skupnem mozaiku 25-letnega delovanja programa.

Najprej bi se rad zahvalil Socialni zbornici Slovenije, ki nam je v okviru 23. dnevov SZS omogočila predstavitev našega društva ter izvedbo prireditve ob našem jubileju. Zahvaljujem se tudi vsem nastopajočim na današnji slovesnosti za prijetne melodije ter besede, ki so se nas dotaknile.
Veliko strokovnih sodelavcev – tako s Centrov za socialno delo po Sloveniji kot tudi zunanjih – je v preteklih 25-ih letih dalo močan prispevek k rasti članov društva, za kar smo jim neizmerno hvaležni.

Hvala vsem članom, ki so s svojo požrtvovalnostjo obogatili program in delovanje društva.

Prav od vsega začetka, ko se marsikdo med nami še zavedal ni, da bo kdaj potreboval tako pomoč, pa je bil duša in gonilna sila programa zares poseben človek. Nekdo, ki je pred 25-imi leti prepoznal potrebo po organizirani skupinski pripravi; nekdo, ki ga lahko pokličemo ob vsakem času, ko smo v težavah, ko se ne znamo odločiti glede posvojitve ali pa nam preprosto zmanjka zaupanja. Ta dragocena oseba je dr. Viktorija Bevc, ki smo ji za vse prej našteto in še marsikaj zraven izredno hvaležni. Draga Vika, naj v imenu vseh – malih in velikih v našem programu – izrečem iskreno in prisrčno zahvalo za vso strokovno in čisto človeško pomoč, za ves trud, čas, vse predane izkušnje in zaupanje v nas. Hvala, da lahko skupaj ustvarjamo nasmeh življenja.