Nagovor dr. Viktorije Bevc – vodje programa

Nagovor dr. Viktorije Bevc na slavnostnem dogodku obeleženja 25 letnice PROGRAMA PRIPRAVE NA NADOMESTNO STARŠEVSTVO v okviru  Dnevov socialne zbornice Slovenije, Rimske Terme 23. 11. 2017

Spoštovani!

Vesela sem, da z skupaj vami, udeleženci tradicionalnih Dnevov socialne zbornice obeležujemo dolgoletno, plodno delovanje našega Programa priprave na nadomestno starševstvo, še posebej pa me razveseljuje to, da bodo morda zbornični dnevi postali prostor za taka praznovanja, za skupno radost nad doseženimi uspehi na področju socialnega varstva. Namreč socialno delo pravi, da je potrebno praznovati dobre razplete, kar neprekinjeno četrtstoletno delovanje našega programa sigurno je, in to brez rednega finansiranja države.

V nagovoru na slavnostnem koncertu, ki smo ga priredili ob 20 letnici Programa, sem se zahvalila vsem, ki so v teh letih z menoj soustvarjali Program in jih povabila, da nadaljujemo pot našega medsebojnega služenja SKUPAJ ZA NASMEH ŽIVLJENJA!

Zdaj je za nami polnih 25 let sledenja poslanstvu in v tem času smo pomagali

…. velikemu številu parov z izkušnjo neplodnosti, preko 170 jih je bilo vključenih v program in veliko je bilo še tistih, ki so našo pomoč dobili brez vključitve,

…. približno 150 – im otrokom smo omogočili nov dom; to pogosto niso bili dojenčki oz. otroci brez posebnosti,!!! temveč starejši otroci, s primanjkljaji na zdravstvenem, čustvenem in socialnem področju razvoja,

…. odraslim posvojencem smo pomagali najti notranji mir, umestitev med posvojiteljsko in biološko družino in s psihosocialno pomočjo in podporo potešiti njihovo hrepenenje po odkritju svojega biološkega porekla, kar niso zmogli s posvojitelji, niti s strokovnimi službami,

…. prvi smo leta 1997 v javnosti spregovorili o doživljanju neplodnosti in njenih posledic in opozorili na vpliv teh na odnose v posvojiteljski družini, predvsem pa na odprto komuniciranje in udejanjanje posebnih potreb posvojenega otroka,

…. in še vedno se v medijih pojavljajo avtentične izpovedi večinoma naših članov, ki imajo vsi osebno ime in se ne skrivajo za anonimnostjo,

…. smo baza za prakso in izdelavo različnih raziskovalnih del študentom različnih fakultet in drugim raziskovalcem, zato je o programu veliko objavljenega v domači in tuji strokovni in znanstveni literaturi,

…. smo odprti za sodelovanje s strokovnimi službami Centrov za socialno delo in drugimi institucijami ter posamezniki, ki želijo spoznati naše delo, sodelovati z nami pri pomoči otrokom ter parom, ki želijo posvojiti ali samo rešiti krizo zveze zaradi neplodnosti, ali se izkustveno poučiti o tem, zakaj je neplodnost tako pomemben dejavnih uspešne posvojitve

…. predvsem pa je naše delovanje transparentno, jasno znotraj in izven programa

Vprašanje, ki ga je na enem svojih predavanj slušateljem postavil David Brandon, zakaj organiziramo službe, ki čakajo pripravljene, da bi ukrepale, ko nekdo pade v prepad, namesto da bi postavili ogrado nad prepadom, je zanimivo in aktualno tudi za področje posvojitev. Zakaj priprave na posvojitev ne vpeljemo kot obvezen del postopka posvojitve otroka in preprečimo padec v prepad, ki se mu reče »identifikacijska kriza posvojiteljske družine?

Namreč temeljita priprava na posvojitev, je lahko ta ograda vendar le pod pogojem, če vsebuje štiri nujne elemente, ki smo jih opredelili na podlagi 25 letnih izkušenj in jim sledimo v Programu še danes:
1 element: nudenje psihosocialne pomoči parom z izkušnjo neplodnosti z namenom, da se par pred sprejemom otroka sooči z njenimi posledicami in jih razreši,
2 element: podaja informacij in omogočeno izkustveno učenje o posebnostih posvojitve ter še posebej o zadovoljitvi posebnih potrebah posvojenih otrok za njihov vsestransko zdrav razvoj,
3 element: vzpostavitev možnosti za oblikovanje realnih pričakovanj do tujega otroka
4 element: možnost povezave s člani skupine v prijateljske odnose, s pomočjo katerih se pari, pogosto socialno samo-izolirani, vrnejo v svojo socialno mrežo in, iz katere bodo črpali podporo za premagovanje težav, ki bodo zanesljivo prisotne v stvarnosti posvojiteljske družine.

Dolgoletne izkušnje in raziskovanje področja posvajanja otrok s strani neplodnih parov, posebej zadnja za potrebe moje doktorske disertacije, so pokazale, da je prav neplodnost para in njene posledice na posameznika, na partnerski odnos in kasneje na odnose med člani posvojiteljske družine, še posebej pa na starševsko odzivanje posebnim potrebam posvojenega otroka, najpomembnejši, izhodiščni dejavnik, katerega je potrebno upoštevati pri organizaciji posvojitev otrok. Prav iz tega osrednjega problema, torej neplodnosti in njenih posledic, pa koreninita še dva odločujoča dejavnika uspešne posvojitve:
1) strokovno ustrezna priprava bodočih posvojiteljev in
2) strokovna opremljenost izvajalcev posvojitve s specifičnimi znanji in izkušnjami.
Brez tega je zelo majhna možnost za uspešno posvojitev otroka.

Kdaj bo družba zmogla dojeti, kdo nosi in kako občuti posledice rigidnosti sistema in kako malo je potrebno, da vsaj posamezniki s sočutnim razumevanjem stisk udeležencev v posvojitvi spremenimo ustaljenost naših praks na področju posvojitev v korist vseh, ne le otrok.

George Bernard Shaw [džórdž bêrnard šó], irski dramatik in pisatelj, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1925, je zapisal:
»Razumen človek se svetu prilagodi. Nerazumen skuša svet prilagoditi sebi. Napredek sloni na nerazumnem, svobodnem človeku, ki se je sposoben identificirati z lastnim egom, ki je sposoben leteti …«

Vsem, ki ste se mi vsaj za trenutek pridružili na letu v vsemirju življenjskega poslanstva – srčna hvala in prav tako prisrčno povabilo na nadaljnji let – SKUPAJ – ZA NASMEH ŽIVLJENJA!