Pri koreninah naše biti je posameznik pogosto prepleten z usodami drugih ljudi

V ponedeljek, 4. 3. 2024, smo na srečanju skupine gostili Mateja Škufco, strokovnjaka za delo po metodi Postavitev družine. Tokrat je bil Matej z nami že četrtič. Samo srečanje je preseglo le predstavitev metode, kajti bilo je unikatno, poučno, čustveno in za vse nas zelo dragoceno.

Spoznanja, kako posvojitev otroka pomembno vpliva na biološko in posvojiteljsko družino ter kako vpliva na usodo vseh ostalih družinskih članov, so bila za vse nas nadvse pomembna. Članica skupine je po srečanju z Matejem zapisala: »Samo srečanje mi je v prvi vrsti odprlo nov vidik posvojitve. Po srečanju z Matejem Škufco sem šele ozavestila veličino družine posvojenega otroka in se zavedala svoje majhnosti.«

Matej nam je prikazal, da v sebi vsi nosimo sliko svoje družine, ki s postavitvijo postane bolj razvidna, naš pogled na družino in njene člane pa se spremeni. S pomočjo postavitve lahko tudi razumemo, zakaj so naši odnosi z bližnjimi taki, kot so. Ne da bi se zavedali, na naše življenje namreč vpliva usoda drugih družinskih članov celo izpred več generacij.

Udeleženci smo na srečanju vseskozi sodelovali pri posameznih postavitvah, se vživeli v postavljeno vlogo in jo začutili v nevidni, a močni povezavi do ostalih soudeležencev, medtem ko je Matej proces usmerjal v razumevanje poteka dogodkov in v razumevanje ljudi, ki so si med seboj enakovredni.

Veseli smo novih spoznanj o medsebojni povezanosti, do katerih nas je privedel Matej, ki pravi: »Da je življenje odnos, je srečanje z nekom drugim. Najbolj intenzivne odnose doživimo v družini in s sorodniki. Prav tukaj, pri koreninah naše biti, je posameznik pogosto prepleten z usodami drugih ljudi iz svoje družine.« 

Mateju smo hvaležni za ponovni obisk in za bogato izkušnjo, ki je nedvoumno razširila poglede na naše odnose z bližnjimi ljudmi, in se seveda že veselimo dne, ko bo spet z nami.