Datumi sestankov in vseh spremljajočih dogodkov v programskem letu 2022/2023