Nagovor predsednice ob tradicionalnem srečanju v Preddvoru in občnem zboru društva

Spoštovani člani Društva Deteljica,

posvojitev je ukrep družbenega varstva, ki je v prvi vrsti usmerjen v korist otroka, upošteva pa tudi potrebe drugih udeležencev v postopku posvojitve, to je posvojiteljev in tudi otrokovih bioloških staršev. Zaradi velikega nesorazmerja med številom posvojenih otrok in številom parov, ki želijo posvojiti otroka, so posvojitve v Sloveniji v zadnjem času, tudi po zaslugi našega društva, deležne precejšnje medijske odmevnosti, ki pa prevečkrat izzvenijo predvsem kot senzacija, zaradi želje novinarjev po šokantnem prispevku. Tako je pozornost javnosti namenjena predvsem stiskam velikega števila bodočih posvojiteljev, ko dolga leta zaman hrepenijo po otroku, v senci te stiske pa ostaja temeljno vprašanje posvojitve: kako doseči, da bo posvojitev res najboljša možna rešitev za otroka, rešitev, ki bo dobra ali vsaj sprejemljiva tudi za druge prizadete v tem procesu – za roditelje in posvojitelje, večkrat tudi za rejnike. Tako udeleženci programov v društvu Deteljica ugotavljamo, da se na področju posvojitev danes ukvarja predvsem s problemom, kje dobiti otroke za posvojitev, zelo malo pa s problemom uvajanja sodobnih konceptov in metod v postopkih posvojitev. Prevečkrat so prezrte dejanske potrebe otrok, za katere je potreben ukrep družbenega varstva. Enako velja za potrebe roditeljev, posvojiteljev in rejnikov. Sprememba zakonodaje, organiziranost in strokovni standardi na področju posvojitev bi morali podpreti bolj odprte modele posvojitve, ki zagotavljajo večjo transparentnost posvojiteljske realnosti. Ko se posvojitelji z otroki vsako leto zbiramo na tradicionalnem srečanju, s svojo udeležbo kažemo visoko stopnjo zrelosti in razumevanja posvojiteljske stvarnosti. Ne zatiskamo si oči pred resničnostjo življenja posvojiteljske družine, se ne bojimo o tem govoriti. Ne spodbujamo skrivanja pred javnostjo, ne potvarjamo in ne olepšujemo, ne preziramo in ne zavračamo posvojiteljske stvarnosti. S tradicionalnim srečevanjem, ki je samo delček v delu našega društva želimo pokazati laični in strokovni javnosti, da je naše delo in življenje usmerjeno v iskanje dobrih razpletov

Eva Tomšič Porenta, predsednica društva

Oktober, 2006