Lokacija in podatki

Naš naslov:   Grablovičeva 28 SI-1000 Ljubljana  drustvo.deteljica@gmail.com      TRR: 02085-0035473653  
DŠ: 76474259
Matična št.: 5916356