Pravila društva

Društvo Deteljica izvaja program Preventivne pomoči otrokom v sodelovanju z vsemi centri za socialno delo v Republiki Sloveniji z namenom, da pripravi pare na nadomestno starševstvo, sodeluje z vsemi centri za socialno delo, da lahko delavci teh centrov spoznavajo bodoče nadomestne starše ter se tako lahko rešuje stiske otrok, sodeluje z vsemi vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s pomočjo družini in otrokom, sodeluje s podobnimi tujimi združenji, daje predloge in spodbude za reševanje problemov, s katerimi se člani srečujejo, si prizadeva za izboljšanje družinskega življenja, organizira razna srečanja in skupinske izlete, pohode, organizira izobraževanje članov in drugih strokovnih delavcev, obvešča javnost o vlogi, pomenu in specifičnosti posvojiteljske družine in ostalega nadomestnega starševstva, izdaja publikacije s področja svojega dela v skladu z veljavnimi predpisi, organizacija javnih prireditev.