Pravila društva

Pravila Društva posvojiteljskih družin »Deteljica« je sprejel občni zbor društva 04. decembra 2000.

Nekaj izsekov iz statuta:

Društvo posvojiteljskih družin »Deteljica« (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, neprofitno, nepolitično in nevladno združenje, zasnovano na ustavnem načelu, da se državljani lahko za uveljavljanje svojih interesov prostovoljno združujejo.

Društvo zastopa svoje interese pri sprejemanju strokovnih usmeritev, daje pobude in predloge za reševanje aktualne problematike na področju posvojevanja in socialnega varstva otrok.

Društvo je prostovoljno združenje državljanov kot so, posvojitelji in posvojenci, rejniki in rejenci ter ostalih državljanov, ki za delo v društvu izkažejo interes. V društvo se lahko včlanijo tudi vsi državljani, ki želijo strokovno, znanstveno ali kako drugače pomagati društvu.

Član društva lahko postane vsakdo, ki sprejema pravila in program društva, če prostovoljno poda pristopno izjavo oziroma z vključitvijo v program Preventivne pomoči otrokom.

Več o pravilih drušva si lahko preberete v statutu.

Ta vnos je bil objavljen v O društvu. Zaznamek za trajno povezavo.